Kajian Perkantoran
Kajian Perkantoran
FK Unbrah
Narasumber
Abdullah Ramli
Waktu Kajian
Fri, 08 April 2022 13:30 - 14:30
Daftar Sekarang
Deskripsi

Kajian FK Unbrah bersama Ust Abdullah Ramli

Daftar Peserta

2
moehammad bayu
28 June 2022
moehamamd bayu
24 June 2022

Daftar Peserta

2
moehamamd bayu
24 June 2022
moehammad bayu
28 June 2022
Daftar Sekarang